• Lærere
  • Ledelse og administration
  • Data
  • Studievejledere
  • Læsevejleder
  • Matematikvejleder
  • Øvrigt personale
  • Alle

Anne Ager Kristensen (AK)

AK@toerring-gym.dk

Dansk Spansk

Anne Hørlyck Clemmensen (AH)

AH@toerring-gym.dk

Historie Matematik Datavejleder

Asger Holm Sørensen (AS)

AS@toerring-gym.dk

Matematik Musik

Birgit Lüken-Hansen (BL)

BL@toerring-gym.dk

Tysk Spansk

Birte Bengtsson (BB)

BB@toerring-gym.dk

Biologi Idræt

Britt Dige Toft (BT)

BT@toerring-gym.dk

Naturgeografi

Dorte Krammer (DK)

DK@toerring-gym.dk

Matematik

Dorthe Bjerglund (DB)

DB@toerring-gym.dk

Engelsk Idræt Psykologi

Ella Schack Østergaard (EOE)

EOE@toerring-gym.dk

Engelsk Billedkunst

Frank Grønlund (FG)

FG@toerring-gym.dk

Fysik Biologi

Frederik Nielsen (FN)

FN@toerring-gym.dk

Dansk Filosofi Matematik

Hans Lindebjerg Legard (HL)

HL@toerring-gym.dk

Fysik Naturgeografi

Helle Kornum (HK)

HK@toerring-gym.dk

Dansk Musik

Inge Danielsen (ID)

ID@toerring-gym.dk

Matematik Idræt Biologi

Inger Lehmann (IL)

IL@toerring-gym.dk

Spansk Engelsk

Jesper Røikjær Koue (RK)

RK@toerring-gym.dk

Historie Samfundsfag

Johannes Grønager (JG)

jg@toerring-gym.dk

Rektor Fysik Musik

Kasper Hedegaard Pedersen (KP)

KP@toerring-gym.dk

Idræt Samfundsfag

Katrine Bastholm (KB)

1a, 1b, 2a, 2c, 3a, 3b, 3c

KB@toerring-gym.dk

Dansk Mediefag PR og kommunikation Studievejleder

Katrine Koppelgaard (KA)

KA@toerring-gym.dk

Engelsk Drama

Kirsten Stammerjohann (KS)

KS@toerring-gym.dk

Filosofi Tysk

Kristian Torp Olesen (KT)

KT@toerring-gym.dk

Historie Engelsk

Lisbeth Brænder (LI)

li@toerrring-gym.dk

Dansk Fransk

Lone Brun Jakobsen (LB)

LB@toerring-gym.dk

Matematik Fysik Kemi Databestyttelsesrådgiver (DPO) Tlf.: 26 19 75 01

Marie Fruelund Damkvist (MF)

Træffetid: Torsdag i ulige uger kl. 12.20 - 13.00 eller efter aftale (skriv til MF på Lectio)

MF@toerring-gym.dk

Oldtidskundskab Tysk Læsevejleder

Merete Mejer Lehmann (ML)

ML@toerring-gym.dk

Idræt Historie

Niels Nyboe Frandsen (NF)

NF@toerring-gym.dk

Tysk Historie

Rasmus Olofsson (RO)

RO@toerring-gym.dk

Fysik Matematik

Rasmus Tranum Kristensen (RT)

RT@toerring-gym.dk

Dansk Religion

Rasmus Winther Bie (RB)

1c, 1d, 2c, 2d, 3d, 3e

RB@toerring-gym.dk

Historie Kemi Studievejleder

Rune Odgård Eyermann (RU)

RU@toerring-gym.dk

Musik Samfundsfag PR og kommunikation

Sara Kofod Kwella (KK)

KK@toerring-gym.dk

Oldtidskundskab Dansk

Sasha Kordic (SK)

SK@toerring-gym.dk

Historie Musik

Simon Stounbjerg (SS)

ss@toerring-gym.dk

Dansk

Sonja Kongensholm Tolstrup (ST)

st@toerring-gym.dk

Latin Engelsk

Tanja Huus Gulmann (TH)

th@toerring-gym.dk

Engelsk Billedkunst Vicerektor

Tina Bové Riisgaard (TB)

TB@toerring-gym.dk

Uddannelsesleder Fysik Matematik

Tom Sillesen (TS)

TS@toerring-gym.dk

Biologi Kemi