Velkommen til Tørring Gymnasium!

 

Det sociale miljø

Sandsynligheden for at du gennemfører din ungdomsuddannelse, er størst hvis du trives socialt. Når vi spørger vores elever hvad der kendetegner Tørring Gymnasium, fremhæver de netop det sociale miljø, og elevtrivselsundersøgelsen bekræfter hvert år denne tendens. Det er vi stolte af, og vi prioriterer derfor fællesskabet og de trygge omgivelser højt lige fra den første skoledag.

Det faglige miljø

Med fællesskabet kommer fagligheden, og gymnasiet sætter en ære i at kunne tilbyde en høj faglighed og et godt undervisnings- og arbejdsmiljø for både elever og ansatte. Målt på løfteevne, ligger Tørring Gymnasium på en flot 15. plads ud af 131 almenegymnasier (målt på elevernes afgangskarakterer). Vi ligger også i 2017 i top 3 i Syd- og Sønderjylland målt på karakterniveau, så vi kan konkludere at vores elever klarer sig godt. Vi prioriterer samarbejdet med eksterne uddannelser og virksomheder højt, bl.a. Århus Universitet og JYSK, ligesom vi har tilknytning til en række partnerskoler i Spanien. Udover den daglige undervisning har vi en række initiativer der skal støtte elevernes interesser og talenter - initiativer der spænder fra talentudvikling i dansk, over MusikTalent Tørring (samarbejde med Musikskolen i Hedensted), til samarbejde med Insero i naturvidenskab.

Orienteringsaften

Mandag d. 14. januar 2019 kl. 19:00 åbner vi dørene for alle, der gerne vil vide mere om Tørring Gymnasium.

Husk også vores mini-åbent hus d. 12. januar kl. 10-12.

Rektor, elever, lærere og studievejledere står klar i lokalerne rundt på skolen med vejledning om gymnasiets studieretninger, fag, aktiviteter, elevråd, udvekslinger, talentudvikling, udvalg, fester, skoleblad - og meget mere!

Man er altid velkommen til at besøge skolen. Kontakt os på adm@toerring-gym.dk eller tlf. 75801844 - så finder vi et tidspunkt, hvor vi kan vise jer rundt.

 

“Det kan være svært vide, hvad man vil efter 9. eller 10. klasse, og med gymnasiet har man større mulighed for at finde ud af det. Her er mange forskellige fag, og man finder ud af, hvad man er bedst til, og hvad man bedst kan lide.” Andrea, 2.e
“Det er fedt, at der er så mange forskellige typer på Tørring Gymnasium. Du behøver ikke at være en bestemt person. Der plads til alle, og du kan være dig selv.” Sofus, 2.c
“Jeg kan huske at jeg som 1.g’er hurtigt følte mig velkommen - også blandt 2. og 3.g’erne som man ellers frygtede, ville se ned på en. Fx startede jeg i elevrådet, og det var rart, at selvom man “kun” var 1.g’er, så havde man noget at sige, og man blev lyttet til.” Nanna, 3.e

Optagelse

Tilmeldingen til en ungdomsuddannelse foregår digitalt. Optagelse er betinget af en bestået 9. eller 10. klasse samt en positiv uddannelsesparathedsvurdering. Ansøgningsskemaet på www.optagelse.dk skal udfyldes og sendes ved hjælp af den unges Uni-login og en forældres NemID til det valgte uddannelsessted senest 1. marts. Er du i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte os.

Nytige links:

www.ug.dk/optagelse/saadan-soeger-du-en-gymnasial-uddannelse

www.ug.dk/hvorhenefterfolkeskolen/information-og-vejledning-til-forældre

 

Uddannelsesparathed

Som du sikkert ved, skal du være erklæret uddannelsesparat for automatisk at blive optaget på gymnasiet. Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, men alligevel ønsker optagelse på et gymnasium, skal du igennem en uddannelsesparathedsvurdering på gymnasiet. I dette tilfælde, skal du tage kontakt til gymnasiet.

Hvad vil det sige at være uddannelsesparat?

  • Du har et fagligt niveau, der matcher de faglige krav på gymnasiet
  • Du kan lide at gå i skole og har styrker indenfor de boglige fag
  • Du kan formulere dig på dansk i skrift og tale, evt. med anvendelse af hjælpemidler
  • Du kan og vil lave lektier og aflevere skriftlige opgaver til tiden
  • Du kan arbejde selvstændigt og koncentreret både i skolen og derhjemme
  • Du kan indgå i faglige og sociale sammenhænge med respekt for andres kompetencer, faglighed og personlighed

 

Uddannelsesparathedsvurdering

Skal gymnasiet vurdere om du er uddannelsesparat, bliver du inviteret til en optagelsessamtale i begyndelsen af april. Her vurderer studievejledere og faglærere på basis af små faglige tests og en samtale, om du har de nødvendige forudsætninger for at gennemføre en gymnasieuddannelse. Ved samtalen vurderer vi dit faglige niveau, din motivation og din vilje til at yde den nødvendige arbejdsindsats. Du vil ved samtalen blive testet i fire af følgende fag: dansk, engelsk, matematik, tysk, fysik/kemi. Hvilke fag du bliver testet i, afhænger af den studieretning, du søger.

Nyttige links

Lidt om første skoledag:

Den 13/8 2018 er første skoledag for alle nye 1.g’ere, og denne dag har de for sig selv på Tørring Gymnasium.
Det giver lærere og tutorer tid og rum til at tage særligt godt imod
dig og dine klassekammerater. Tutorer er særligt udvalgte
2.g og 3.g-elever der skal hjælpe med at gøre skolestarten så god som mulig, og der er tilknyttet 3-4 tutorer pr. klasse. Du bliver modtaget af lærere og tutorer ved indgangen, og de vil hjælpe dig rundt resten af dagen. Du vil inden skolestart modtage et brev i E-post fra gymnasiet, hvor der står hvornår du skal møde, og hvad du skal medbringe.

Vi glæder os til at se dig!

 

 

 

Elev-udsagn fra evalueringen af første skoledag:

"Det var godt at der var nogle, som tog imod os ved hovedindgangen og at vi blev vist hen til vores klasselokale. Det var godt, at der var navneskilte på bordene, så man ikke skulle bekymre sig om hvor man skulle sidde og sammen med hvem."

"Tutorerne gjorde det lettere at falde til, de var gode til at hjælpe os i gang på en ordentlig måde og jeg kunne helt klart godt selv tænke mig at blive det. Virkelig en god del af skolestarten."

"Jeg synes at det fungerede godt med boller og saftevand under velkomsten, det gjorde det hele mere trygt og hyggeligt. En anden ting jeg synes fungerede godt var at vi havde fri kl 12:00, da jeg for mit vedkommende er lidt skræmt af forandringer og mange nye mennesker, derfor mener jeg også at konceptet med at 2.g og 3.g først starter dagen efter havde en positiv indflydelse."

Vil du gerne vide mere?

Så er du altid velkommen til at kontakte os på tlf: 75 80 18 44 eller mail: adm@toerring-gym.dk