Velkommen til Tørring Gymnasium

Her kan du læse om det sociale og faglige miljø på skolen, om orienteringsaften, uddannelsesparathed og optagelse.

Det sociale miljø

Forskning peger på at det sociale miljø spiller en afgørende rolle for hvorvidt en elev gennemfører en ungdomsuddannelse. Når vi spørger vores elever hvad der kendetegner Tørring Gymnasium, fremhæver de netop det sociale miljø, og elevtrivselsundersøgelsen bekræfter hvert år denne tendens. Det er vi stolte af, og vi prioriterer derfor fællesskabet og de trygge omgivelser højt lige fra den første skoledag. Her kommer de nye 1.g-elever i en studiegruppe som har til formål at støtte hinanden både socialt og fagligt i den første tid. Klassen er fra første dag tilknyttet et fast lærerteam og studievejleder som samarbejder om klassen og den enkeltes trivsel. Som en del af introforløbet tilknyttes også tutorer fra 2. og 3.g, og på den måde viderebringer vores elever selv den stolte tradition der handler om samvær og respekt på tværs af årgangene.

Det faglige miljø

Med fællesskabet kommer fagligheden, og gymnasiet sætter en ære i at kunne tilbyde en høj faglighed og et godt undervisnings- og arbejdsmiljø for både elever og ansatte. Målt på løfteevne, ligger Tørring Gymnasium på en flot 15. plads ud af 131 almenegymnasier (målt på elevernes afgangskarakterer). Vi ligger også i 2017 i top 3 i Syd- og Sønderjylland målt på karakterniveau, så vi kan konkludere at vores elever klarer sig godt. Vi prioriterer samarbejdet med eksterne uddannelser og virksomheder højt, bl.a. Århus Universitet og JYSK, ligesom vi har tilknytning til en række partnerskoler i Spanien. Udover den daglige undervisning har vi en række initiativer der skal støtte elevernes interesser og talenter - initiativer der spænder fra talentudvikling i dansk, over MusikTalent Tørring (samarbejde med Musikskolen i Hedensted), til samarbejde med Insero i naturvidenskab.

Orienteringsaften

Mandag d. 14. januar 2019 kl. 19:00 åbner vi dørene for alle, der gerne vil vide mere om Tørring Gymnasium.

Husk også vores mini-åbent hus d. 12. januar kl. 10-12.

Rektor, elever, lærere og studievejledere står klar i lokalerne rundt på skolen med vejledning om gymnasiets studieretninger, fag, aktiviteter, elevråd, udvekslinger, talentudvikling, udvalg, fester, skoleblad - og meget mere!

Man er altid velkommen til at besøge skolen. Kontakt os på adm@toerring-gym.dk eller tlf. 75801844 - så finder vi et tidspunkt, hvor vi kan vise jer rundt.

Uddannelsesparathed

Man skal være erklæret uddannelsesparat for automatisk at blive optaget på gymnasiet. Hvis man er vurderet ikke-uddannelsesparat, men alligevel ønsker optagelse på et gymnasium, skal man igennem en uddannelsesparathedsvurdering på gymnasiet. I dette tilfælde, skal I tage kontakt til gymnasiet.

Hvad vil det sige at være uddannelsesparat?

  • Man har et fagligt niveau, der matcher de faglige krav på gymnasiet (der kommer karakterkrav fra 2019)
  • Man kan lide at gå i skole og har styrker indenfor de boglige fag
  • Man kan formulere dig på dansk i skrift og tale, evt. med anvendelse af hjælpemidler
  • Man kan og vil lave lektier og aflevere skriftlige opgaver til tiden
  • Man kan arbejde selvstændigt og koncentreret både i skolen og derhjemme
  • Man kan indgå i faglige og sociale sammenhænge med respekt for andres kompetencer, faglighed og personlighed

 

Uddannelsesparathedsvurdering

Skal gymnasiet vurdere om den unge er uddannelsesparat, bliver han/hun inviteret til en optagelsessamtale i begyndelsen af april. Her vurderer studievejledere og faglærere på basis af små faglige tests og en samtale, om han/hun har de nødvendige forudsætninger for at gennemføre en gymnasieuddannelse. Ved samtalen vurderer vi det faglige niveau, den unges motivation og vilje til at yde den nødvendige arbejdsindsats. Han/hun vil ved samtalen blive testet i fire af følgende fag: dansk, engelsk, matematik, tysk, fysik/kemi. Hvilke fag den unge bliver testet i, afhænger af den studieretning, han/hun søger.

Nyttige links:

Optagelse

Tilmeldingen til en ungdomsuddannelse foregår digitalt. Optagelse er betinget af en bestået 9. eller 10. klasse samt en positiv uddannelsesparathedsvurdering. Ansøgningsskemaet på www.optagelse.dk skal udfyldes og sendes ved hjælp af den unges Uni-login og en forældres NemID til det valgte uddannelsessted senest 1. marts.
Er du i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte os.

Nyttige links:

https://www.ug.dk/optagelse/saadan-soeger-du-en-gymnasial-uddannelse

https://www.ug.dk/hvorhenefterfolkeskolen/information-og-vejledning-til-foraeldre

 

Vil du gerne vide mere?

Så er du altid velkommen til at kontakte os på tlf: 75 80 18 44 eller mail: adm@toerring-gym.dk